PROJE...

Fakültemiz 30.yılını büyük bir projeyle tamamlamaya hazırlanıyor. Birkaç Siyasallının hayali olarak başlayan Siyasal'ın belgeselini yapma projesi, şu sıralar yoğun çabalarla hayata geçiriliyor. Büyük bir heyecan yaratan proje, fakültemizin hikayesi ve bu hikayeye hayat verenler üzerine kurulu.

Bir belgesel, hiç kuşkusuz birden fazla amaca hizmet eder. SBF'nin belgeselinin öncelikli amacı Fakülte, Mezunlar Derneği, öğretim üyesi, öğrenci, mezun ve mensupların kenetlenmesini sağlamak, kurumsallaşmak, Siyasallı olma bilincini oluşturmak ve bunu yaşatmak. Ayrıca bizler, belgesel tamamlandığında, Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak kurum kültürümüzün, geleneklerimizin farkına varıp, güçleneceğine, yerleşeceğine inanıyoruz. Böylelikle Siyasallı olma ruhunu diri, canlı tutabilecek ve gelecek nesillere bu ruhu aktarabileceğiz.

Belgeselde İÜSBF'nin kuruluş sürecine, bu süreçte yaşananlara, fakülte binasının ilginç tarihine, fakültenin kurucu kadrosuna, 30 yıllık süreçte geçirdiği evrime ve bugünün profiline, fakültenin seçkin akademisyenlerine, öğrencilerine, mezun ve mensuplarına dair konulara değinilecek.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ :
Kamu ve özel sektöre yönetici yetiştirme amacıyla kurulmuş/kurulacak olan akademik dünya, ülke yönetiminde söz sahibi olan/olacak olan kamu ve özel sektör yöneticileri, tarihçiler, İSBF mensupları, mezunları, öğrencileridir.

PROJE SAHİBİ :
İstanbul SBF Mezunlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'dir.

PROJENİN GELDİĞİ AŞAMA:
Röportajlar
· Fakülte'de ders vermiş tüm öğretim üyeleri/görevlileriyle Röpörtaj
· İlk asistanlarla Röpörtaj
· İlk mezunlarla Röpörtaj
· Türkiye'nin ilkleri ile röportaj
· Fakülte Mekanının Çekimi
· 2009 Mezuniyet Töreni çekim
· Dekanların çekimi
· 2009-2010 akademik yıl açılışı
· Belgesele konu olacak mezun/mensup görüşmeleri ve röportajları devam etmektedir

Arşiv çalışmaları
· Kuruluşa ait evrakların araştırılması
· Fakülte Binası ile ilgili arşiv çalışması
· Dernek/Fakülte Arşiv taraması

Anıların/yorumlarım toplanması:
. http://www.isbfmezder.org.tr/belgesel/katkilariniz.asp
· Mezunların/öğrencilerin siyasalı tarif etmesi
· Yaşanan en önemli olayların belirlenmesi
· Fakültede kazanılan bakış açısının kaynağı olan yaklaşımın belirlenmesi

KATKIDA BULUNANLAR