MEZUNLARIMIZA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "İŞ, SİYASET VE KAMU'DA ETİK" SERTİFİKA PROĞRAMI

Bu haberi bir arkadaşıma gönder

Bu haberi arkadaşıma gönder.


Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz
Arkadaşınızın Adı Soyadı
Arkadaşınızın E-Mail Adresi

5.5.2016 - MEZUNLARIMIZA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "İŞ, SİYASET VE KAMU'DA ETİK" SERTİFİKA PROĞRAMI

Değerli Mezunlarımız,

İstanbul Siyasallı olmak dendiğinde aklıma hep şöyle bir yanıt gelir: Öğrenmeyi öğreten kurum… Üstelik şablonlarla, sloganlarla değil tarihin imbiğinden geçmiş, yer yer bedeli bedenler olmuş ve evrenselleşmiş kavramlarla öğreten bir kurum… Hal böyle olunca öğrenmeyi öğrenenlerinde öğrendiklerini paylaşması bilgi ve bilimin kurumsallaşmasına ve daha bir evrenselleşmesine neden olacaktır.

İşte bu ilkeden hareketle İSBFMEZDER olarak, günümüzde küresel oportünizmin insanları yalnızlaştırıp, kültürleri tektipleştirme çabası ve insanlar üzerinden “sosyo-ekonomik doğal seleksiyonlar” dayatarak ve de haksız ve hırçın rekabet ortamında bencilleştirerek; var olmanın, tüm etik değerlerden arınma anlamına geldiği dogması ile sosyal dokularda tahribatlar yaratılmasının “etik” değerlerin yeniden hatırlanması ve hatta yaşam biçimine dönüştürülmesi ile aşılacağını düşünmekteyiz.
Bir İstanbul Siyasallı olma sosyal bilinciyle, bireyci ve fakat bireyi de metalaştıran son çeyrek yüzyılın güya küresel değerlerinin dumura uğrattığı “etik” kavramının iş, siyaset ve kamu da ne anlama gelmesi gerektiği üzerine mezunlarımıza ve öğrencilerimize yönelik, fakültemiz dekanlığının katkılarıyla “sertifika” programı düzenlemiş bulunmaktayız. 2 günlük kurs sonucunda Sertifikalar verilecektir.

Programın özellikle özel sektörde profesyonel olarak çalışan mezunlarımız ve kendi işyerleri olan çalışanlarımıza önemli katkılar sunacağını ve yeni ufuklar açacağını düşünmekteyiz.

Ekte görüleceği üzere kısa bilgi verilen sertifika programı öğrencilerimize ücretsiz olacak olup, mezunlarımıza sertifika programının masraflarını karşılamak üzere, bağış şeklinde sunulacaktır.

Sertifika programını bila bedel mezun ve öğrencilerimize sunacak olan Dr. Bülent Balkan’a ve Dekanımız Prof. Dr. Emrah Cengiz hocamıza, Fakültemiz Sekreteri Dilek Yücel Hn., bizlere yardımcı olacak personele şimdiden teşekkür ederiz.

Asım SES
İSBFMEZDER Yön: Kurulu Adına…

PROĞRAM:
Tarih : 05.03.2016 ve 06.03.2016 Cumartesi ve Pazar günleri
Saat : 09.00 ila 17.00 saatleri arası
Yer : İÜ SBF Gülhane Dekanlık Binasıİ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde, İş etiği , Siyaset ve Kamu etiği Sertifika programı gerçekleştirilecek


Etik giderek artan bir öneme sahip;
Etik günümüzde giderek artan bir öneme sahip. İyi, doğru, haklı ve adil olanı yapmak, etik değerlere uygun davranmak kurumların itibarlarını korumak için en önemli unsurların başında gelmektedir. Kurumların etik değer ve ilkelere sahip olması , bir etik program uygulamaları bu konuda farkındalık yaratılması ve kurum üst yönetimlerinin bu konudaki kararlı tutumları son derece önemlidir.

Etik Kurallara uyma daha iyi bir dünyanın kapılarını açıyor;
Etik kurallara uygun davranmak ayrıca yolsuzlukları önleme, kaynakların verimli kullanımını sağlama, Haksız rekabetin önüne geçme, adil bir gelir dağılımı sağlama, yatırımların artması ve işsizliğin engellenmesi etkisi ile bize daha iyi bir dünyanın kapılarını açacak anahtardır.

İş etiğinden Etik İşe;
İçinde bulunduğumuz dönemde artık tüm kurumların etik değerlere uyumu karar alma mekanizmalarının içine yerleştirmesi standart haline gelmiştir. Yeni hedef kurumların yalnızca kendi yaptıklarından sorumlu olmakla kalmayıp, yatırım yaptıkları, finanse ettikleri veya mal ve hizmet sağlayıcısı olarak çalıştıkları firma ve kuruluşların davranışlarından da sorumluluk hissetmeye başlamaları ve ekonomik güçlerini kullanarak toplumun daha iyiye doğru ilerlemesinde sosyal sorumluluklarını bu yolla da yerine getirmeleridir.

Siyaset ve Kamuda etik neden önemli;
Siyasetçilerin dürüst ve etik kurallara uygun davranması bir toplum için çok önemlidir,
Toplum kaynaklarının yeniden dağıtımını hedefleyen siyaset, bu gücünü yanlış kullanırsa tüm toplumu ve demokrasiyi olumsuz etkiler,
Siyasetteki etik dışı davranışlar kamu yönetimindeki etik anlayışını da olumsuz etkiler ve kamu gücünün yanlış olarak kamu yararına değil, kamu zararına kullanılmasına yol açar.

Etik olmayan siyaset ne getirir;
Etik olmayan siyaset ve kamu yönetimi ile ; Devlete ve hukuk sistemine olan inanç ve güven azalır, Etik dışı siyasi ortam devletin etkinliğini , verimliliğini, olumsuz etkiler.
Siyasetin etik dışı davranması toplumdaki kaynak dağılımını haksız olarak bozar ve ülkenin kalkınmasını olumsuz olarak etkiler ve sonuç olarak siyasetteki bu etik dışı davranışlar iş dünyasını ve sosyal hayatı da olumsuz olarak etkiler.


İş Etiği, Siyaset ve Kamuda Etik Programın amacı;
İş etiği ve kurumsal etikle ilgili bir genel çerçeve çizmek, etik konusunda farkındalık yaratmak. Etikle ilgili temel kavramları vermek, şirket etiğinde sorunlu alanları ve etik risk göstergelerini vermek, bir etik programın neler içerdiğini aktarmak,

Siyaset ve kamu yönetimindeki etik konular hakkında temel kavramları aktararak farkındalık yaratmak, Siyasal ahlakı bozan davranışlar, kamuda etik davranış ilkeleri, Etik altyapı, Etikte ulusal bütünlük sistemi, Kamu Etik rehberi, Dünyadaki kamu etiğindeki gelişmeler konularında temel bilgileri vermektedir.

Süre, yer, tarih, sertifika;
5/6 mart 2016 tarihlerinde 2 gün, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi ile İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği tarafından Fakülte dekanlık binasında düzenlenecek sertifika programına katılanlara İstanbul Etik Enstitüsü tarafından katılım sertifikası verilecektir

Sertifika Programı Yöneticisi ; Dr. Av. Bülent Balkan
İ.Ü. SBF Kamu Yönetimi ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde ‘’Bankacılıkta Temel Etik Yaklaşım’’ adlı tezi ile , doktorasını da yine Marmara Üniversitesinde ‘’Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetimin Krizlerin Çözümüne Etkileri’’ adlı çalışması ile tamamlamıştır.
1987 yılında İktisat Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak başladığı iş yaşamına Genel Müdürlük Krediler Yöneticiliği ve şubelerde yöneticilik görevleri ile devam etti. 1997’de Mepaş Medya Pazarlama AŞ’nde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1998-2002 tarihleri arasında Tekstil Bank’ta yönetim kuruluna bağlı olarak Teftiş Kurulunu yönetti.

İstanbul Barosu Baro meclisi üyeliği ile vergi ve idare hukuku merkezleri ve Bankacılık ve finans komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, Tedmer Türkiye Etik Değerler Merkezi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, The Institute of Internal Auditors, ACFE , USİUD Uluslar arası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ve EMCC Türkiye üyesidir.

Bülent BALKAN , Kurum içi etik yönetmeni sertifikasına (Ethics Resource Center-ABD işbirliği ile TEDMER) sahiptir. Ayrıca Kurum içi Etik yönetmeni Eğiticiliği programını da tamamlamıştır. Düzenlediği Kurum içi Etik Yönetmeni sertifika programları ile yetiştirdiği onlarca Kurum içi Etik Yönetmeni Türk iş dünyasına etik konusunda katkı sağlamaktadır. Ayrıca kamu kuruluşlarına yönelik etik programlar da gerçekleştirmekte olup ,ek olarak üniversiteler, ilk ve orta öğretim kurumları ve meslek odalarında etik konusunda farkındalık konuşmaları gerçekleştirmektedir.

Meslek Etiği Kavramları (Adalet Yayınevi Ankara 2014,) adlı kitapta Bankacılık Etiği bölümünü yazmıştır. Bankacılık Etiği Konusundaki ayrı bir kitabı tamamlanma aşamasındadır.

Halen, Bankacılık, Hukuk, Suiistimallerin engellenmesi ve Etik konularında eğitimler vermekte, danışmanlık yapmaktadır.

İş Etiği, Siyaset ve Kamuda Etik Sertifika Programı
(2 gün) İ.Ü. SBFProgramın amacı

Programın temel amacı; İş etiği ve kurumsal etikle ilgili bir genel çerçeve çizmek, etik konusunda farkındalık yaratmak. Etikle ilgili temel kavramları vermek, bir etik programın neler içerdiğini aktarmak,

Siyaset ve kamu yönetimindeki etik konular hakkında temel kavramları aktararak farkındalık yaratmak, Siyasal ahlakı bozan davranışlar, kamuda etik davranış ilkeleri , Etik altyapı, Etikte ulusal bütünlük sistemi, Kamu Etik rehberi, Dünyadaki kamu etiğindeki gelişmeler konularında temel bilgileri vermektedir.

İçerik

Etik ve iş etiği

Etik ve iş etiği
Etik, ahlak ve yasalar arasındaki farklar
Etik ve karlılık
İş etiğinin tarihsel gelişimi,
Etik ile ilgili temel kavramlar (etik standart, değerler, uygunluk, etik farklılık, etik ikilem, gri alan, misyon vizyon, etik kod)
Şirket etiği ( şirket etiğinde sorunlu alanlar, etik risk göstergeleri)
Türk iş etiği geleneği
Kurumsal sosyal sorumluluk
Bir etik programın bileşenleri

Siyaset ve Kamuda Etik

Siyaset ve Kamuda Etik
Siyasal ahlakı bozan davranışlar (siyasal yozlaşma ve Yolsuzluk türleri )
Kamu yönetiminde genel kabul görmüş bazı etik davranış ilkeleri
Kamu yönetiminde kurumsal yönetim ilkeleri
Kamu yönetiminde çıkar çatışması
Kamu yönetiminde etiğe aykırılığın nedenleri
Kamu yönetiminde etik alt yapısı, etik sistemi ve etikte ulusal bütünlük sistemi
Kamu yönetiminde etik konusundaki yasal düzenlemelere genel bakış
Kamu yönetimi etik rehberi
Dünyada kamu yönetim etiğindeki gelişmeler
Bir çözüm önerisi olarak saydamlık

Katılımcılar;
Konuya ilgi duyan İ.Ü.SBF öğrencileri ile özel sektör ve kamu sektöründeki mezunlarımız (30 kişilik öğrenci 10 kişilik mezun kontenjanı ayrılmıştır)

Yer;
Program İ.Ü.SBF Gülhanedeki Dekanlık binasında gerçekleştirilecektir.

Tarih;
5,6 mart 2016 Cumartesi , Pazar saat 9-17

Sertifika ;
Katılımcılara İ.Ü.SBF, İ.Ü.SBF Mezunlar Derneği ve İstanbul Etik Enstitüsü tarafından katılım sertifikası verilecektir.

İkram;
katılımcılara öğlen için sandviç, aralarda çay ,kahve ikramı vardır.

Ücretlendirme;

İ.Ü.SBF öğrencileri için ücretsiz,
Mezunlarımız için de ücretsiz olup, Mezunlarımızın ikram giderlerinin karşılanması amacıyla 2 gün için ….. Tl katkıda bulunacakları varsayılmıştır.


Yorum Ekle

YORUMLAR


2284 kez görüntülenmiştir.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Mezunlar Derneğimizin Mentorluk projesi olan
Mezunlar Derneğimizin Mentorluk projesi olan "Enderun Kapısı" 25. yıl etkinliklerinin ilki Işık Okullarında yapılan bir tanıtım toplantısıyla başladı

SON ÜYELERİMİZ


1988-FERRUH ÇINAR

2000-TURGAY YANAR

2008-JALE KOHEN