İSTANBUL MEZUN DERNEKLERİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA PLATFORMU

Bu haberi bir arkadaşıma gönder

Bu haberi arkadaşıma gönder.


Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz
Arkadaşınızın Adı Soyadı
Arkadaşınızın E-Mail Adresi

19.6.2008 - İstanbul SBF Mezunlar Derneği Duyuru

---------------------------------------------------

Sevgili Arkadaşlar ,

Bildiğiniz gibi, İstanbul’da bizim gibi çeşitli üniversite ve fakülte mezunları dernekleri faaliyette bulunmaktadır. Her mezun derneği, kendi kapsamında çeşitli etkinlikler ile varlığını sürdüre gelmektedir.

Günümüz koşullarında ve özellikle de İstanbul’un kentsel yoğunluğu altında; mezun derneklerinin faaliyetlerinin daha etkin, daha yoğun katılımlı, daha paylaşımlı hale gelmesi, aralarındaki dayanışma ve işbirliği olgusunu da beraberinde getirmektedir.

İşte, böylesi bir fikirden hareketle bizim de dahil olduğumuz, BÜMED, İTÜ, ODTÜ, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Derneği ve İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Dernekleri, yaklaşık 2,5 aylık bir zaman içerisinde 6 ayrı toplantıyla geldikleri noktayı sizlerle paylaşma aşamasındadırlar. Bu bilgilendirme ile siz üyelerimizin fikir ve yorumlarını almak, yapacağınız katkılarla zenginleşerek ileriye dönük etkinliklerimizi şekillendirmek üzere hareket etmek istiyoruz.

Bu beraberliğin temel amaçlarını şöyle sıralandırabiliriz;

- Her birimizin yaptığı etkinliklerin diğer dernek üyelerine de duyurularak daha katılımlı, daha paylaşımcı, daha coşkulu hale getirmek,

- Her birimizin sahip olduğu veya kullanıcısı bulunduğu sosyal tesislerden imkanların elverdiği ölçüde diğer dernek üyelerinin de yararlanmasını sağlamak,

- Giderek karamsarlığın egemen olduğu, toplumsal yaşamda ayrışmaların öne çıktığı, ötekileştirme eğiliminin ağırlık kazandığı bir ortamda mezun derneklerimizin bünyesinde barındırdığı üyelerinin çeşitli uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini toplum yararına olmak üzere alternatifleri ortaya koyarak paylaşmak;akıl ve bilimin öncülüğünde bir tartışma,dinleme ve anlatma platformu oluşturmak,

-Bireysel özgürlükler,insan hakları ve demokrasiye saygılı,kültürel farklılıklarımızla barış içersinde bir arada olabilme çalışmalarına katkı verebilmek.

-Bu nedenle de beraberliğimizi İSTANBUL MEZUN DERNEKLERİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA PLATFORMU olarak isimlendirmek istiyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Şunu da vurgulamak isteriz ki bu beraberliğimiz,diğer mezun derneklerinin böylesi bir platformun dışında tutulması demek değildir. Sadece pratik bir ihtiyaç nedeniyle böyle olmuştur. Bu ilk mayanın tutmasını müteakip, tüm İstanbul Mezun Dernekleri, oluşacak platformumuza katılabileceklerdir.

Durumu bilgilerinize ve katkılarınıza sunarken, mezun dernekleri olarak,

bu sürecin yakın gelecekte sizlerin de katılımıyla kamuoyuna duyurulması ve buradan hareketle 2008-2009 dönemine yönelik yapılacakların belirtilmesi hedefiyle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.


Yorum Ekle

YORUMLAR


2516 kez görüntülenmiştir.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Mezunlar Derneğimizin Mentorluk projesi olan
Mezunlar Derneğimizin Mentorluk projesi olan "Enderun Kapısı" 25. yıl etkinliklerinin ilki Işık Okullarında yapılan bir tanıtım toplantısıyla başladı

SON ÜYELERİMİZ


1988-FERRUH ÇINAR

2000-TURGAY YANAR

2008-JALE KOHEN